Selçuk ASLAN
this site the web

Ücretsiz eğitim: Deneysel Arkeoloji Günleri 2010


TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2010 yılı kapsamında desteklenen, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen projemiz, arkeoloji ve metalurji alanında eğitim gören öğrencilerin deneysel arkeoloji ile tanışmalarını amaçlamaktadır.Bu amaç doğrultusunda, “Katılımcı” olarak yer almak isteyen lisans, lisansüstü ve doktora alanlarında öğrenim gören yirmi üniversite öğrencisine eğitim imkânı sunulacaktır. “Gözlemci” olarak aktivitelere katılım ise tüm halka açıktır.

“Deneysel Arkeoloji Günleri 1: Eski Anadolu’da Ateş Sanatları” başlıklı projemiz 20 Ağustos- 5 Eylül 2010 tarihleri arasında Gümüşlük, Bodrum’da gerçekleşecektir. Eğitim boyunca, Tunç ve Demir Çağlar’ında Anadolu’daki varlığı arkeolojik olarak tespit edilen, tunç ve demir eser üretim yöntemlerinden ve bu üretimlerde kullanılan ekipmanlardan yola çıkılarak iki Fransız eğitmen arkeolog eşliğinde bire bir uyarlamalar yapılacaktır.

Onaltı günlük eğitim boyunca, atölye çalışmalarına katılımı planlanan yirmi kişilik katılımcı öğrenci ekibi hem konuya meraklı hem de konu üzerine çalışan arkeoloji maden ve metalurji bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinden seçilecektir. “Gözlemci” olarak katılım için hiçbir sınırlama getirilmemiştir.

EĞİTİMİN TANIMI: Her sene farklı bir konunun ele alınacağı uygulamalı eğitim programında bu yılki temamız “ Metalurji Atölyeleri” dir.

Eğitim, Nicolas Gailhard (Dr. Sorbonne Panteon1 Üniversitesi) ve Dr. Philippe Andrieux (Sorbonne Panteon1 Üniversitesi) eşliğinde, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülecektir. Proje, Ege, Dokuz Eylül, Sorbonne Panteon Üniversitesiteleri ve Gümüşlük Akademisi Vakfı işbirliginde gerçekleşecektir. Verilecek eğitim Türkçe olup, seminer ve uygulamalı deneyler iki çevirmen yardımı ile Türkçeye çevrilecektir.

EĞİTİM YERİ: Öğrenciler eğitim boyunca Gümüşlük Akademisinde konaklayacaklardır. Gümüşlük Akademisi (Gümüşlük, Bodrum) tarafından sağlanacak üç öğün yemek ve konaklama ücretli değildir.

İLETİŞİM: İlgilenenler, projenin internet sitesinden indirebilecekleri “Eğitim Başvuru Formu” nu doldurup info@deneyselarkeoloji.com adresine iletebilirler.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için : www.deneyselarkeoloji.com

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Selçuk ASLAN

Gençlik ve Doğa Gönüllüsü / Makine Mühendisi

İletişim