Selçuk ASLAN
this site the web

02 - 03 Ekim 2009 > I. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu

02 - 03 Ekim 2009 > I. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS2009)
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü, Beşiktaş İstanbul

Amaç ve kapsam:

Makine İmalat sektöründe önemli bir yer tutan talaşlı imalatta, daha yüksek katma değere ulaşmak, araştırma-geliştirme ile sağlanabilir. Ar-Ge çalışmalarında Sanayi-Üniversite işbirliği gereklidir. Bu birliktelik ve işbirliği, üniversiteler, imalat sektöründeki işletmeler, ilgili dernekler ve araştırma kurumları arasındaki diyalogların güçlendirilmesi, ortak stratejiler geliştirilerek, koordinasyonlar oluşturularak sağlanabilir. Ülkenin kalkınması ve yaşanılan zorlukların üstesinden gelebilmenin yolu; birlikte olmak, kaynaşmak, aynı hedeflere odaklanmak ve çalışmaktan geçmektedir. Böylesi çalışmaları gerçekleştirmek için, öncelikle bu tür faaliyetlerde bulunarak, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, bu yolda belirlenen, yaşanan sorunların, öncelikli problemlerin, gereksinimlerin olası çözüm önerilerinin ortaya konulacağı bir tartışma ortamı oluşturmak gerekmektedir.


Hedefler:

* Talaşlı imalat üzerine çalışan Türk öğretim üyelerini ve araştırıcılarını bir araya getirmek,

* Talaşlı imalat teknolojileri üzerine faaliyet gösteren firmaların uzman ve yetkililerini bir araya getirmek

* Üretimde talaşlı imalat teknolojilerini kullanan sektör temsilcilerini bir araya getirmek

* Üniversitelerde lisans ve lisans-üstü seviyede konuya meraklı veya ilgili konular üzerinde araştırma yapan öğrencileri bir araya getirerek çalışmalarını teşvik etmek

* Bütün bu ilgililerin tanışıp kaynaşmalarını sağlamak

* Ülkedeki güncel araştırma konu ve problemlerinin paylaşılmasını, tartışılmasını ve projelerin planlanmasını sağlamak ve geleceğe dönük işbirlikleri için ilk kıvılcımları vermek.


Yapılması düşünülen bu bilgilenme ve tartışma ortamının ilki 02-03 Ekim 2009 tarihinde, ULUSAL TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU (UTİS 2009) çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampus'unda gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ilk günü bildirilerin sunumları yapılacak, ikinci gün amaca yönelik sanayi temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturacak panel ve yuvarlak masa toplantıları ile devam edilecektir. Etkinliğe katılmayı arzu eden konu ile ilgili firmalar için kendi tanıtımlarını yapabilecekleri, panolar ve stant masalar verilebilecektir.

Bu faaliyet Yıldız Teknik Üniversitesi'nin liderliği ve ev sahipliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesinden öğretim üyelerinin desteği ile düzenlenmiştir.

Program ve diğer detaylı bilgi için: http://www.yildiz.edu.tr/~utis2009 sayfasına bakınız.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Selçuk ASLAN

Gençlik ve Doğa Gönüllüsü / Makine Mühendisi

İletişim